Gasthaus Kuglhof
-
A-5020 Salzburg
Salzburg, Österreich


Beschreibung von Gasthaus Kuglhof in Salzburg